Gano Cafe Classic
Gano Coffee Classic
Gano Kahve Klasik

Ganoderma Lucidum Bilimsel Arastirmalar, Makaleler Ve Sonuclar.

Ganoderma Lucidum ile İlgili Bilimsel Araştırmalar Makaleler ve Sonuçlar.


4000 Yıldan beri özellikle uzakdoğuda kullanılan, Reishi Mantarı olarak bilinen, süregelen iyileştirici etkilerinden dolayı bir çok bilim adamının ilgisini çeken ve günümüze kadar gelen AR-GE çalışmaları ile tüm dünyada kullanılan GANODERMA LUCIDUM.

Burada bu mucizevi bitki Ganoderma Lucidum'un insan sağlığı üzerindeki ispatlanmış destekleyici ve onarıcı etkilerinin sunmaya çalışacağız.

Unutulmamalıdır ki Gano Excel'in Ganoderma Lucidum'u bu mucizevi mantarların 200 den fazla olan çeşidinden en yüksek etkiye sahip 6 tanesinin 12 yıllık AR-GE çalışması ile meydana getirilmiş dünyanın en iyi formülasyonuna sahip Gıda Takviyesidir. Dünya pazarındaki 23 yıllık kullanımında bu güne kadar rapor edilmiş hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır.

Öncelikle tüm dünyadan araştırma ve sonuçlara ulaşabileceğiniz Pubmed önemli bir yayın organıdır.
Buraya girdikten sonra arama bölümünden Ganoderma Lucidum yazarak bilimsel sonuçlara ve makalelere ulaşabilirsiniz.

Ganoderma Lucidum

TEZLER:


Sayın Öykü GÖNÜL'ün 2013 tarihli Sayın, Prof. Dr. Handan AK, Prof. Dr. Hikmet Hakan AYDIN, Doç. Dr. Erbil KALMIŞ imzalı Ganoderma lucidum Ekstraktlarının MCF-7 Meme Kanseri Hücre Hattında miRNA Profiline ve Telomeraz Aktivitesine Etkisi başlıklı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezinden;

Alıntı tezin 6 ve 7. sayfalarındandır.

G. lucidum, test edilen 58 Basidiomiset türü içinde kanser hücrelerine karşı en aktif olan sitotoksik mantardır (24). Sitotoksisite; 1) hücrelerin doğrudan ölümü 2) hücre proliferasyonunun inhibisyonu olarak tanımlanabilir. Tetrazolyum (MTT) metodu kullanılarak, proliferasyonun inhibisyonu, murin lenfomatik lösemi L1210 ve Lewis akciğer karsinoması (LLC)(24), insan hepatoma PLC/PRF/5 ve KB(33), insan meme kanseri MCF-7 (34) ve MDA-MB-123 (35), insan prostat kanseri PC-3 (36), insan serviks uteri tümörü HeLa (30) ve düşük seviye idrar kesesi kanseri MTC-11 (37) gibi çeşitli kanser hücre hatlarında gösterilmiştir. Diğer taraftan, G.lucidum, insan hepatoma Hep3B (38) ve Huh-7 (39), insan serviks uteri tümörü HeLa (40), murin sarkoma Meth-A (28, 29), murin LLC (28, 29), insan meme kanseri T-47D (29) ve fare sarkoma S-180 (29) için doğrudan letal etkiler sergilemiştir. Hücre proliferasyonunun % 50’ sini inhibe eden konstantrasyon (IC50) ve % 50 hücre ölümüne sebep olan letal doz (LD50) olarak ifade edilen sitotoksik etkiler, farklı G. lucidum bileşenleri tarafından 1 ile 5000 μg/mL arasında değişmektedir (41). Genel olarak, izole saf bileşikler oldukça düşük konsantrasyonlarda sitotoksik aktivite gösterirken, ekstraktlar görece olarak daha yüksek konsantrasyonlarda etkindir. Bununla beraber, sitotoksisite doğrudan G. lucidum’ un antikanser etkileri için esas mekanizma olarak düşünülmemelidir, çünkü in vitro uygulanan dozlara in vivo olarak nadiren ulaşılır. Tümör hücreleri üzerine sitotoksik etkisinin dışında G. lucidum, insan meme kanseri MCF-7 (34) ve kolon karsinoma HT-29 (42)’ da apoptozu indükleyebilmektedir. G. lucidum’ un kanser hücre ölümü ve proliferasyonu regüle ettiği hücresel sinyalizasyon yolağı geniş çaplı bir şekilde bildirilmiştir (5, 34-37, 39, 40, 42).
Ganoderma lucidum antikarsinojenik etkilerini birçok farklı mekanizma üzerinden gerçekleştirmektedir (4). Ganoderma lucidum’ un östrojen reseptörü ve NF-κB sinyal yolağını negatif yönde regüle ederek insan meme kanseri hücrelerinin proliferasyonunu inhibe ettiği yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır (35, 43).

TEZİN TAMAMINA BURDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

#ganoexcelfaydaları #ganoderma #ganoexcellium #ganocordy #ganokahve #ganoexcelizmir
Ganoderma Lucidum Bilimsel Arastirmalar, Makaleler Ve Sonuclar. Ganoderma Lucidum Bilimsel Arastirmalar, Makaleler Ve Sonuclar. Reviewed by Gano Excel İzmir on Mart 29, 2019 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.